Hướng dẫn người dùng

Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống Ctysacmoclam.com

Hướng dẫn người dùng đăng ký.

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên hệ thống theo link sau Đăng ký

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin ...

Xem thêm

Hướng dẫn gửi link để người khác đăng ký làm đại lý

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2: Gửi link chia sẻ gửi cho người muốn mua hàng ...

Xem thêm

Hướng dẫn gửi link mời người khác mua hàng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2: Ở trang thành viên có các link chia sẻ ...

Xem thêm

Hướng dẫn sử dụng các phần trên trang dashboard

Bước 1: Đăng nhập website với tên đăng nhập( email) và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Sử dụng các chức năng trên trang dashboard bằng cách nhấn chuột vào nút chức năng ...

Xem thêm

Hướng dẫn mua hàng cho người dùng

Bước 1: Đăng nhập website với tên đăng nhập( email) và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Chọn vào mục sản phẩm và chọn sản phẩm bạn muốn mua ...

Xem thêm

Hướng dẫn đăng ký đại lý

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2:Ở trang thành viên bạn nhấn vào nút “ Đăng ký đại Lí“ trên thanh menu ...

Xem thêm

Hướng dẫn đặt hàng cho đại lý

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đại lý bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2:Chọn mục chức năng trên thanh menu ...

Xem thêm

Hướng dẫn xem đơn đặt hàng của khách hàng cho đại lý

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đại lý bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2:Chọn mục chức năng trên thanh menu ...

Xem thêm

Xem các khóa học trên hệ thống

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đại lý bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Chọn mục chức năng trên thanh menu ...

Xem thêm